LỠ DUYÊN

LỠ DUYÊN

 

Nâng ly lời  lại dặn lời

Cái bắt tay chạm phải thời thanh xuân

Cuộc đời đâu phải nợ nần

Mà sao mắt lại lữa lần tránh nhau

Ai rồi khẽ chạm niềm đau

Bạn dù là bạn. Tình đau đáu tình

Hai mươi năm gặp lại mình

Hai mươi năm cứ một mình thuỷ chung.

Lỡ đò duyên đã sang sông

Lỡ một điều ước nhớ mong suốt đời.

 

                             Tháng 1/2008

 

HĐQ

Lỡ đò duyên đã sang sông
Lỡ một điều ước nhớ mong suốt đời.

Dặn anh có chịu lời
Ngồi đây em nói để rồi chia ly
Lối vòng ai có chịu đi
Đường gai dốc sỏi tiếc gì bước chân
Hai mươi năm bấy nhiêu lần
Vào trong góc khuất ra sân thở dài...

Nguyễn Đức Đát

Gửi Đinh Đình Chiến

Hai mươi năm cứ một mình thủy chung
Nghe ra ân hận trong lòng
cái tình giữ mãi mà không được gì
Tình yêu là cái chi chi
Quẩn quanh mong nhớ chia ly đau buồn
Hai mươi năm mãi ngóng trông