Trước gương

Trước gương


Trước gương - khoả em
Bỗng giật mình   một vầng trăng mọc.
Hé nhìn
Cảm xúc.
rạo rực trào lên.
Phập phồng tim đập
Hộp hồi hồng nhú đào tiên
Thi nhân cúi mình - ngưng thở.
Nuốt khan cháy khô cả cổ
nhung nhung tơ lụa.
Mơn mơn gặp đáy khuyên vàng...

  Không anh
Em chỉ một  mình
  Nhớ anh
em chợt gặp mình
trong gương.

third best resume writing company

third best resume writing company

Really nice poem, thanks for sharing! If you want to master your writing skills, this website will be perfect for you.