TAN TRƯỜNG

TAN TRƯỜNG

 

Trống tan

Đường vắng

Sân trường

Nhoè nắng.

 

Một dáng người

Áo trắng

lảng đảng

chiếc lá rơi…

 

Em và tôi

một người đơi

-đợi một người

Tít tắp mù khơi.

 

Em đi rồi                                                                                                                                                             còn mình tôi

với bóng

             ngóng

                      sân trường

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2462','bc75871bec60bs15ck94v3q475','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-20 23:16:51','/a18053/tan-truong.html')