TAN TRƯỜNG

TAN TRƯỜNG

 

Trống tan

Đường vắng

Sân trường

Nhoè nắng.

 

Một dáng người

Áo trắng

lảng đảng

chiếc lá rơi…

 

Em và tôi

một người đơi

-đợi một người

Tít tắp mù khơi.

 

Em đi rồi                                                                                                                                                             còn mình tôi

với bóng

             ngóng

                      sân trường