CHẲNG XÔI THỊT GÌ

CHẲNG XÔI THỊT GÌ

(Tặng các bác blogsge)

 

Tết rồi ngồi ngẩn tò te

Đầu năm khai bút mực toè hết… hơi

Thơ đâu? Bà cứ à ơi

Ông này chỉ nói chẵng xôi thịt gì!

thứ hai- ngày hai-tháng hai năm2009

Mạnh Bình

Người ta khai bút khỏe de
Bác vào Góc Khuất bóng đè ...hết hơi
Thì cứ vuốt vuốt: bà ơi
Chẳng xôi thịt cũng đã đời còn chi...

Hihihi. Chúc anh vui nhé!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2462','l8qjjpb8jgsv0h0mm2elfojo45','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 20:33:32','/a130364/chang-xoi-thit-gi.html')