CHẲNG XÔI THỊT GÌ

CHẲNG XÔI THỊT GÌ

(Tặng các bác blogsge)

 

Tết rồi ngồi ngẩn tò te

Đầu năm khai bút mực toè hết… hơi

Thơ đâu? Bà cứ à ơi

Ông này chỉ nói chẵng xôi thịt gì!

thứ hai- ngày hai-tháng hai năm2009

Mạnh Bình

Người ta khai bút khỏe de
Bác vào Góc Khuất bóng đè ...hết hơi
Thì cứ vuốt vuốt: bà ơi
Chẳng xôi thịt cũng đã đời còn chi...

Hihihi. Chúc anh vui nhé!